KIM JESTEśMY

Współpracownik jest katolikiem, który przeżywa swoją wiarę, czerpiąc natchnienie, stosownie do warunków życia w świecie, z projektu apostolskiego Księdza Bosco, przyczyniając się w ten sposób do zbawienia młodzieży, najdelikatniejszej i najcenniejszej cząstki ludzkiej społeczności. Spełnia on swoje zobowiązanie i żyje duchem salezjańskim w codziennych sytuacjach życia i pracy.