CCZYM się zajmujemy

Współpracownik urzeczywistnia wspólne wszystkim katolikom powołanie do apostolstwa idąc za powołaniem salezjańskim, które prowadzi go do zaangażowania się w posłannictwo młodzieżowe i ludowe Księdza Bosco oraz do życia jego duchem.